Spalio 31 d. 14 val. Petrašiūnų kapinėse atidengsime paminklą ilgamečiui teatro režisieriui ir vadovui Gintui Žiliui.
Kviečiame pageidaujančius dalyvauti.
Dėl kasos darbo laiko
Nuolaidas į spektaklius: lapkričio 9 d. „Caro sužadėtinė“ ir lapkričio 12 d. „Zygfrydo Vernerio kabaretas“