PIRMAJAM ŠIMTUI PERKANČIŲJŲ PAPILDOMA DOVANA - 2016 M. TEATRO KALENDORIUS!
PREMJERA 2016 m. BALANDŽIO 1 d.