Archyvas

JOHANN STRAUSS

Čigonų baronas

(Der Zigeunerbaron)


Aprašymas Foto Video

JOHANN STRAUSS
ČIGONŲ BARONAS
2 dalių operetė

PREMJERA 2012 m. rugsėjo 28 d.
Trukmė 2.20 val.
 
Libretas Ignaz Schnitzer
Lietuviškas tekstas Vytauto Bložės ir Vidos Rekienės
 
Režisierius - GEDIMINAS ŠEDUIKIS
Dirigentas - VIRGILIJUS VISOCKIS
Scenografas ir šviesų dailininkas - ANDU DUMITRESCU (Rumunija)
Kostiumų ir grimo dailininkas - JUOZAS STATKEVIČIUS
Choreografas - DAINIUS BERVINGIS
Chormeisteriai – Ramūnas Tilvikas, Rasa Vaitkevičiūtė
 
2017 m. sausio 21 d. spektaklis skiriamas ilgamečio teatro solisto tenoro Eduardo Gutausko (1937-2001)  80-osioms gimimo metinėms paminėti.

Kaip ir kiekvienas operečių kompozitorius, J.Štrausas svajojo sukurti operą. Pirmuoju bandymu turėjo tapti „Čigonų baronas“, pagal vengrų rašytojo Mór Jókai novelę „Safi“. Čia pagrindinė mintis – žmogiškoji savigarba, nacionalinis išdidumas, laisvės troškimas ir visagalė meilė, taigi siužetas tinkamas operai.
J.Štrausas planavo statyti ją Vienos operos teatre ir čia šiuo reikalu jau buvo susidomėta. Tačiau operetės libreto autorius dramaturgu Ignacas Šniceris, nepranešęs apie tai kompozitoriui, pasirašė kontraktą su direktoriumi F.Jauneriu dėl „Čigonų barono“ pastatymo operetės teatre „An der Wien. J.Štrausui teko su šiuo faktu susitaikyti, atsižvelgti į operetės žanro reikalavimus, tačiau lyrinės operos bruožų šiame kūrinyje išliko labai daug. Net ir klavyre parašyta, kad tai komiška opera. „Čigonų barono“, premjera įvyko 1885 m. „Theater an der Wien“, buvo sutikta triumfo šūksniais ir išliko operetės žanro istorijoje, kaip vienas ryškiausių puslapių.  Operetės muzikos esmė – dainingumas, valso, polkos, maršų, čardašo ritmai ir, be abejo, vengrų bei čigonų folkloras.

Sunku patikėti, kad kas nors nebūtų girdėjęs Barinkajaus arijos refreno „Taip, mielieji draugai“, tokio šlagerio nepavyko sukurti nė vienam operečių kompozitorių. Ir tai ne vienintelė puiki „Čigonų barono“ melodija.

Operetės statytojai šiuo „Čigonų barono“ pastatymu provokuoja žiūrovus, stengdamiesi pabėgti nuo operetės žanro kanonų, o šiuolaikiška scenografija ir video priemonės ryškiai kontrastuoja su prabangiais Juozo Statkevičiaus kostiumais. Ir tai dar viena priežastis pamatyti šį spektaklį.

Paskutinį kartą šis valsų karaliaus kūrinys Kauno scenoje rampos šviesas išvydo 1976 m., tad nekeista, kad 2012 m. premjerai teko redaguoti operetės libreto lietuvišką vertimą (V. Bložė) ir tai padarė nuolatinė teatro talkininkė Vida Rekienė. 1976 m. premjerose pagrindinius vaidmenis dainavo Danutė Dirginčiūtė, Aldona Mikšytė, Eduardas Gutauskas, Aloyzas Domeika, Juozas Malikonis, Vitoldas Christauskas, Anicetas Kunčius, Vytautas Blažys. Šios trupės repertuare operetė dar buvo statyta 1946 ir 1950 m.

Kadangi šis sceninis J.Štrauso kūrinys dažnai vadinamas komiška opera, tai jį į savo repertuarą dažnai įtraukia ir operos teatrai, tarp jų ir tarpukario Lietuvos Valstybės teatras 1934 m. Pagrindines partijas tada dainavo Antanina Dambrauskaitė, Elena Kardelienė, Kipras Petrauskas, Petras Oleka, Juozas Mažeika.

 
Virtuali ekskursija po Kauno valstybinį muzikinį teatrą

Jaukia XX a. tarpukario architektūros dvasia alsuojančios erdvės paskatins jus pamatyti unikalų ir vienintelį tokį teatrą Lietuvoje gyvai.