Spalio 31 d. 14 val. Petrašiūnų kapinėse atidengsime paminklą ilgamečiui teatro režisieriui ir vadovui Gintui Žiliui.
Kviečiame pageidaujančius dalyvauti.
Spalio 26 d. spektaklis „Notrdamo legenda“ skiriamas baleto trupės vadovo D. Bervingio 20 metų sceniniam jubiliejui.
Nuolaidas į spektaklius: lapkričio 9 d. „Caro sužadėtinė“ ir lapkričio 12 d. „Zygfrydo Vernerio kabaretas“