Dėl kasos darbo laiko
Žiūrovams pageidaujant gruodžio 27 d. papildomas spektaklis.
Nuolaidas į spektaklius: lapkričio 9 d. „Caro sužadėtinė“ ir lapkričio 12 d. „Zygfrydo Vernerio kabaretas“